Attendance är ett program som låter en enkelt ta närvaron på föranmälda deltagare under något evenemang, t.ex. en danskurs (atten-dance). Anmälningslistor importeras från en kommaseparerad fil som exporterats från exempelvis Google Forms.

I Attendance kan man kryssa i vilka som är närvarande, notera när deras ID kontrollerats (ex. studentlegitimation eller biljett) och under vilka tillfällen de varit närvarande.

Programmet är skrivet i Java och källkoden finns på Github.