Past, present and future projects. Mostly past, really.

Kitten Gaming

I run a dedicated server for Killing Floor 2 called Kitten Gaming. Its welcome banner is powered by Reactive Kitten Proxy, providing it with some pretty pictures of cute cats that help gamers get in the mood before entering the battleground to shoot zombies. To see all kitten pictures that have been shown during the last 24 hours, visit kittenproxy.antoneliasson.se.

The server is usually set to Suicidal, Medium Length (7 waves) and has the default set of maps plus a handful of custom ones.

It is found at kf.antoneliasson.se:7777 or in the server browser. You are most welcome to come and play on it.

Kitten Gaming is on Twitter! See @kittengamingswe for status updates.

Update 2019: Kitten Gaming is no longer running.

Custom maps

Posted
Attendance

Attendance är ett program som låter en enkelt ta närvaron på föranmälda deltagare under något evenemang, t.ex. en danskurs (atten-dance). Anmälningslistor importeras från en kommaseparerad fil som exporterats från exempelvis Google Forms.

I Attendance kan man kryssa i vilka som är närvarande, notera när deras ID kontrollerats (ex. studentlegitimation eller biljett) och under vilka tillfällen de varit närvarande.

Programmet är skrivet i Java och källkoden finns på Github.

Posted