Projects

Attendance

Attendance är ett program som låter en enkelt ta närvaron på föranmälda deltagare under något evenemang, t.ex. en danskurs (atten-dance). Anmälningslistor importeras från en kommaseparerad fil som exporterats från exempelvis Google Forms.

I Attendance kan man kryssa i vilka som är närvarande, no...

Continue reading...

Kitten Gaming

I run a dedicated server for Killing Floor 2 called Kitten Gaming. Its welcome banner is powered by Reactive Kitten Proxy, providing it with some pretty pictures of cute cats that help gamers get in the mood before entering the battleground to shoot zombies. To see all kitten pictures that have be...

Continue reading...